Các biểu đồ ngoại hối chuyên dùng mà trader cần biết

Biểu đồ đường – Line Charts

Biểu đồ đường - Line Charts

Biểu đồ đường giúp cho trader hạn chế bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Bởi vì, biểu đồ đường thường chỉ hiển thị giá đóng cửa và không có gì khác. Mỗi giá đóng cửa sau đó được nối tiếp với giá đóng cửa trước đó tạo thành một biểu đồ đường liên tục.
Chính vì thế, biểu đồ đường thường dùng cho trader mới hoặc đối với những trader chuyên giao dịch Cổ phiếu, vì họ chỉ cần nhìn vào thị trường cách toàn diện là trước mắt.
Đối với một số trader có kinh nghiệm nếu họ dùng biểu đồ đường để tính ra giá đóng của của ngày chẳng hạn.

Biểu đồ thanh – HLOC Charts

Biểu đồ thanh - HLOC Charts

Biểu đồ thanh là một cái thanh thẳng đứng và 2 thanh ngang gồm thanh chỉ ra mức giá đóng cửa và thanh ngang còn lại là giá đóng cửa. Biểu đồ thanh cũng chỉ ra thêm 2 mức giá cao nhất, thấp nhất được thể hiện tương ứng với mức cao nhất hay thấp nhất của cái thanh thẳng đứng đó.
Như vậy, biểu đồ thanh chỉ ra 4 mức giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa, đóng cửa.Cũng cần lưu ý các mức giá này tuỳ theo mỗi khung thời gian (như M1,M5, H1, D1) được chọn trên nền tảng giao dịch mà nhà đầu tư sử dụng. Chẳng hạn, như nhà đầu tư muốn xem giá đóng cửa và mở cửa và giá thấp nhất và giá cao nhất của ngày hôm trước thì hãy chọn khung thời gian D1.
Biểu đồ thanh cung cấp cho trader nếu cần thông tin chi tiết hơn và dữ liệu thị trường sâu hơn “biểu đồ đường” ở trên.

Biểu đồ hình nến – Candlestick Charts

Biểu đồ hình nến - Candlestick Charts

Dạng biểu đồ nến cung cấp một cái hình ảnh dễ nhìn hơn biểu đồ thanh, trên thực tế biểu đồ nến là cải tiến của biểu đồ thanh. Bởi vì, biểu đồ nến cũng chỉ cho ra 4 mức giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất.
Điểm khác biệt ở chỗ biểu đồ nến bạn có thể nhìn thấy rõ được phần thân nến và bóng nến

Thân nến – Candle Body

Thân nến chính là phần được tô màu giữa giá đóng cửa và giá mở cửa theo nguyên tắc.

  • Giá đóng cửa mà cao hơn giá mở cửa thì màu được tô màu theo cách mà giá đã tăng (màu đã được cài đặt sẵn) .
  • Giá đóng cửa mà thấp hơn giá mở cửa thì màu được tô theo cách giá đã giảm (màu đã được cài đặt sẵn).

Bóng nến – Candle Shadow

Bóng nến, cũng gọi là đuôi nến. Nhưng ở đây, tôi sẽ gọi là bóng nến. Bóng nến gồm có 2 bóng nến trên và bóng nến dưới theo nguyên tắc.

  • Bóng nến trên chính là khoảng cách giá từ giá cao nhất cho đến giá đóng cửa hay giá mở cửa gần nhất của thanh nến đó.
  • Bóng nến dưới chính là khoảng cách giá từ giá thấp nhất cho đến giá đóng cửa hay giá mở cửa gần nhất của thanh nến đó.

thân nến -  Candle  Body và Bóng nến

Như vậy, biểu đồ nến thể hiện một cái nhìn toàn diện và chi tiết về giá hơn gồm giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa, thân nến và bóng nến. Biểu đồ nến cũng là dạng biểu đồ dùng trong phân tích kĩ thuật phổ biến nhất mà trader giao dịch Forex hầu như dùng, kể cả trader giao dịch Chứng khoán, Kim loại, Phái sinh, Hàng hoá hay bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào cũng có thể dùng. Bởi vì, Biểu đồ nền cung cấp cái hình ảnh chi tiết về giá giúp cho trader có thể tận dụng tất cả các phương pháp giao dịch như Scalping, Swing, Positive.

(SAO CHÉP NỘI DUNG VUI LÒNG ĐỂ LẠI NGUỒN ITIGTRADER)

About leon

Hiện đang làm thuê cho ITIGTrader. Sở thích âm nhạc, ngắm cảnh đẹp, êm đềm và yên tĩnh. Phương châm sống: Còn lâu, tôi mới thương người đi nói xấu tôi. "Nhưng, Thiên Chúa thì không phải như vậy".

Vẫn đang kiểm tra

Đánh giá sàn FXPrimus Review

Đánh giá sàn FXPrimus

Đánh giá sàn FXPrimus ? sàn uy tín không ? ưu điểm cùng nhược điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phí Swap trên Vàng = 0ĐĂNG KÍ
+ +