Sàn lừa đảo

Các sàn forex không có bất giấy phép hoặc đăng ký kinh doanh, không có phạm vi hoạt động quốc tế. Chúng tôi sẽ liệt các nhà môi giới này là lừa đảo.

Thỉnh thoảng, ITIGTrader vẫn sẽ liệt các sàn BO vào mục này do số lượng quá ít

Đánh giá sàn Fnory lừa đảo không?

Sàn Fnory

Thành lập 2020 Quốc gia UK Giấy phép/ Đăng ký Không Đòn bẩy 1:500 Copy Trade Có Loại tài khoản Tài khoản STP, ECN Sản phẩm Tiền tệ, Kim loại quý, Cổ phiếu CFD, Trái phiếu CFD, Tiền điện tử Tiền thưởng Không Logo Đánh giá chung Fnory lừa đảo …

Xem thêm

Đánh giá sàn Yescom Financial lừa đảo không?

yescom financial

Thành lập 5/2022 Quốc gia Không Giấy phép/ Đăng ký Không Đòn bẩy 1:400 Copy Trade Không Loại tài khoản MT5 Sản phẩm Forex, Kim loại quý, Cổ phiếu, Tiền điện tử CFD Tiền gọi Yescom financial limited Logo Đánh giá chung Yescom Financial lừa đảo hay uy tín ? …

Xem thêm