Phân tích kĩ thuật

TAIL BAR

Như chúng ta biết ngoài pin bar, inside bar, fakey thì tailed bar cũng là dạng nến rất thường xuyên gặp, dựa vào dạng nến này chúng ta có thể có những manh m ối cho những diễn biến tiếp theo của thị trường, điều đó không có nghĩa rằng …

Xem thêm