Nổi bật

Chia tách cổ phiếu là gì? ý nghĩa sự chia tách cho nhà đầu tư

Chia tách cổ phiếu là gì? (stock split)

Chia tách cổ phiếu là một hành động của công ty được thực hiện bởi các công ty đã thấy giá cổ phiếu của họ tăng lên mức quá cao hoặc vượt quá mức giá của các công ty tương tự trong lĩnh vực của họ, để chia cổ phiếu hiện có của họ thành hai hoặc nhiều cổ phiếu.

Tại sao lại chia tách cổ phiếu?

Động cơ chính là làm cho cổ phiếu trở nên thấp hơn, sẽ tạo điều kiện tâm lý  dễ chịu hơn cho các nhà đầu tư nhỏ muốn mua mã cổ phiếu đó, mặc dù giá trị cơ bản của công ty không thay đổi. Ở đây, itigtrader sẽ lấy ví dụ cho cổ phiếu NVIDIA, nếu họ muốn cổ phiếu của mình dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà đầu tư hơn.

Trước đấy, công ty NVIDIA sẽ cũng thông báo sẽ chia cổ phiếu của mình theo hình thức chào bán tỷ lệ phân chia 4 tặng 1, qua các sàn giao dịch Forex tiếp nhận và thông báo lại cho khách hàng của họ.

Các kênh đầu tư tài chính, đầu tư online được quan tâm nhất 2021

Sự phân chia này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư?

Mỗi cổ phần của cổ phiếu NVIDIA mà nhà đầu tư sở hữu trước Ex-Date (giả sử như thông báo chính thức của sàn VantageFX vào ngày 20 tháng 7 năm 2021) sẽ đủ điều kiện để tách cổ phiếu. Các nhà đầu tư sẽ nhận được 3 cổ phiếu bổ sung và giá cổ phiếu sẽ được chia nhỏ.

Một ví dụ:

Nếu một nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu và giá thị trường là 800 usd, thì lãi 880 usd. Sau 4 lần chia cho 1 cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ sở hữu 100 * 4 = 400 cổ phiếu và giá ước tính sau khi chia sẽ là 800 đô la / 4 = 200 usd và giá chốt lời sẽ điều chỉnh thành 880 usd / 4 = 220 usd.

Tất cả các lệnh đang chờ xử lý: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, sẽ bị xóa.

Việc chia cổ phiếu 4 ăn 1 có nghĩa là giá trị cổ phiếu NVIDIA của tôi sẽ tăng gấp ba lần không?

Không đúng. Như đã nêu trong ví dụ trên mà chúng tôi lấy từ sàn VantageFX, sự gia tăng số lượng cổ phiếu có nghĩa là mỗi cổ phiếu hiện có giá trị nhỏ hơn giá trị trước đó của nó, chính xác là nó sẽ bằng 1/4 giá trị trước đó.

Làm thế nào để chia tách cổ phiếu ảnh hưởng đến người bán khống?

Việc chia tách cổ phiếu không ảnh hưởng đến người bán khống một cách trọng yếu. Có một số thay đổi xảy ra do sự phân tách ảnh hưởng đến vị thế bán, nhưng chúng không ảnh hưởng đến giá trị của (các) vị thế bán.

About leon

Hiện đang làm thuê cho ITIGTrader. Sở thích âm nhạc, ngắm cảnh đẹp, êm đềm và yên tĩnh. Phương châm sống: Còn lâu, tôi mới thương người đi nói xấu tôi. "Nhưng, Thiên Chúa thì không phải như vậy".

Vẫn đang kiểm tra

Đánh giá sàn XTB Review

Đánh giá sàn XTB -Uy tín hay trò lừa đảo

Đánh giá sàn XTB toàn diện từ giấy phép, các loại tài khoản, sản phẩm giao dịch, nạp rút tiền.

Phí Swap trên Vàng = 0ĐĂNG KÍ
+ +