Sàn giao dịch ngoại hối

Xin thông cảm! Nhằm tránh quá tải công việc hiện ITIGTrader sẽ khoá tính năng comment. Vì chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm không bao giờ hợp tác với những công ty chui.

Sàn Forex là gì ? hay còn gọi nhà môi giới ngoại hối (Forex Broker), giữ một vai trò quan trọng cần thiết đối với các nhà giao dịch (trader), chính xác hơn nếu không có họ bạn không thể thực hiện thành công bất kì gì một giao dịch nào.


(danh sách dưới chỉ có những nhà môi giới forex đã hoạt động từ 5 năm trở lên, nghĩa là từ năm 2015 về trước)

icmarkets logo
 • Thành lập: 2007
 • Trụ sở: Australia
 • Giấy phép: ASIC, FSA
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Trái Phiếu, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 200 USD
octafx logo
 • Thành lập: 2012
 • Tru sở: Saint Vincent And Grenadines
 • Giấy phép: CySEC (*)
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chỉ số, Crypto
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
logo etoro 1:1
 • Thành lập: 2007
 • Trụ sở: Cyprus, UK
 • Giấy phép: FCA, ASIC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 50 USD
pepperstones logo
 • Thành lập: 2010
 • Trụ sở: Australia
 • Giấy phép: ASIC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chỉ số, Năng lượng, Cổ phiếu CFD.
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
Tickmill logo
 • Thành lập: 2015
 • Trụ sở: Seychelles, UK
 • Giấy phép: FCA, FSA
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Năng lượng, Trái phiếu
 • Vốn ban đầu: từ 200 USD
FXPRIMUS logo
 • Thành lập: 2009
 • Trụ sở: Cyprus
 • Giấy phép: CySEC, VFSC 
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 1000 USD
fbs logo
 • Thành lập: 2009
 • Trụ sở: Belize
 • Giấy phép: IFSC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán
 • Vốn ban đầu: từ 1 USD
forex4you
 • Thành lập: 2007
 • Trụ sở: Virgin Islands
 • Giấy phép: BVI
 • Loại sàn: DD & NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng
 • Vốn ban đầu: từ 5 USD
justforex logo
 • Thành lập: 2012
 • Trụ sở: Saint Vincent And Grenadines
 • Giấy phép: Không có
 • Loại sàn: DD & NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Năng lượng, Hàng hoá
 • Vốn ban đầu: từ 5 USD
fortfs logo
 • Thành lập: 2010
 • Trụ sở: Saint Vincent And Grenadines
 • Giấy phép: IFSC
 • Loại sàn: DD & NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Năng lượng, Hàng hoá
 • Vốn ban đầu: từ 5 USD
exness logo
 • Thành lập: 2008
 • Trụ sở: Seychelles
 • Giấy phép: FCA, CySEC, FSA
 • Loại sàn: DD & NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 1 USD
hotforex logo
 • Thành lập: 2010
 • Trụ sở: Saint Vincent And Grenadines.
 • Giấy phép: FCA, CyCES , FSA
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Năng lượng, Trái Phiếu
 • Vốn ban đầu: từ 5 USD
logo adss 1:1
 • Thành lập: 2011
 • Trụ sở: United Arab Emirates, Hongkong
 • Giấy phép: FCA
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 500 USD
vantage logo 2
 • Thành lập: 2009
 • Trụ sở: Australia
 • Giấy phép: ASIC (*)
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 250 USD
darwinex logo
 • Thành lập: 2012
 • Trụ sở: UK
 • Giấy phép: FCA
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
 • Thành lập: 1998
 • Trụ sở: Mauritius
 • Giấy phép: FSC
 • Loại sàn: DD & NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 200 USD
FXTM LOGO
 • Thành lập: 2007
 • Trụ sở: Mauritius
 • Giấy phép: FCA, FSC
 • Loại sàn: DD & NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 250 USD
MTrading logo
 • Thành lập: 2012
 • Trụ sở: Saint Vincent And Grenadines
 • Giấy phép: IBC 2017
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
liteforex 3x2
 • Thành lập: 2005
 • Trụ sở: Marshall Islands
 • Giấy phép: CySEC (*)
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 50 USD
TRADEVIEWER
 • Thành lập: 2004
 • Trụ sở: Cayman Islands
 • Giấy phép: CIMA
 • Loại sàn: NDD/ DMA
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Trái Phiếu, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ n/a USD
 • Thành lập: 2009
 • Trụ sở: Belize
 • Giấy phép: IFSC
 • Loại sàn: NDD & DD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Trái Phiếu, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 10 USD
 • Thành lập: 2009
 • Trụ sở: Cyprus
 • Giấy phép: FCA, CySEC, IFSC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
 • Thành lập: 1974
 • Trụ sở: UK
 • Giấy phép: FCA
 • Loại sàn: DD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Trái Phiếu, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ n/a USD
tradersway
 • Thành lập: 2011
 • Trụ sở: Dominica
 • Giấy phép: Không
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 10 USD
admiral markets 3x2
 • Thành lập: 2001
 • Trụ sở: UK
 • Giấy phép: FCA, ASIC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Năng lượng, ETF
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD, 
 • Thành lập: 1996
 • Trụ sở: US
 • Giấy phép: FCA, ASIC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm:Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Trái Phiếu, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 1000 USD
 • Thành lập: 2001
 • Trụ sở: US
 • Giấy phép: CIMA
 • Loại sàn: DD
 • Sản phẩm:Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Trái Phiếu, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 1000 USD
 • Thành lập: 2005
 • Trụ sở: Saint Kitts And Nevis
 • Giấy phép: N/A
 • Loại sàn: NDD & DD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Năng lượng, Hàng hoá
 • Vốn ban đầu: từ 1 USD
FPMARKETS logo
 • Thành lập: 2005
 • Trụ sở: Australia
 • Giấy phép: ASIC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Cổ phiếu, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
LQDFX
 • Thành lập: 2015
 • Trụ sở: Marshall Islands
 • Giấy phép: Không
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 20 USD
AXITRADER
 • Thành lập: 2007
 • Trụ sở: Australia
 • Giấy phép: ASIC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 10 USD
Fxchoice
 • Thành lập: 2010
 • Trụ sở: Belize
 • Giấy phép: IFSC
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Crypto, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 100 USD
AETOS
 • Thành lập: 2007
 • Trụ sở: Australia
 • Giấy phép: FCA, AFCA
 • Loại sàn: NDD
 • Sản phẩm: Forex, Vàng, Chứng khoán, Năng lượng
 • Vốn ban đầu: từ 250 USD

⇒ Thông tin giấy phép sàn giao dịch ngoại hối:

 • NFA: Giấy phép của Mỹ
 • FCA: Giấy phép của Anh
 • ASIC: Giấy phép của Úc
 • CySEC: Giấy phép của Cyprus
 • BVI: Giấy phép của British Virgin Island
 • FSP New Zealand: Giấy phép của New Zealand
 • IFSC: Giấy phép của Belize

⇒ Ghi chú:

Giấy phép được đánh dấu (*): có thể giấy phép đó không được áp dụng cho khách hàng đến từ Việt Nam.

NDD: No Dealing Desk là sàn Forex chỉ tiếp nhận báo giá từ nhà cung cấp thanh khoản. Sau đó, báo giá đó qua nền tảng mà sàn đó cung cấp. Có 2 dạng NDD là ECN và STP:

 • STP: viết tắt Straight Throught Processing -đẩy lệnh, là dạng đẩy lệnh thông qua sàn và ra thẳng nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Providers). Nhưng không qua thông qua bộ phận giám sát nghĩa (Dealing desk). Nghĩa là sàn STP cũng thuộc nhóm “No Dealing Desk”.
 • ECN: viết tắt Electronic Communication Network – Mạng lưới thông tin điện tử nhờ đó lệnh được đẩy nhanh ra nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Providers). Đây thể hiểu là thị trường minh bạch nhất và nhà đầu tư phải trả tiền bằng commission trên khối lượng giao dịch. ECN thuộc nhóm “No Dealing Desk”.

DD: Dealing Desk hoặc tên gọi khác là Market marker – còn gọi là nhà cái hay sàn ôm hay vừa ôm, vừa chuyển.

Bạn vừa đọc bài viết: Sàn giao dịch ngoại hối

Đừng quên Thích và Chia sẻ bài viết này bạn nhé!

Leave a Reply

error: Vui lòng chỉ xem và không sao chép nội dung liên quan Forex. Nếu bạn có hành vi không đẹp, chúng tôi sẽ yêu cầu DMCA can thiệp
Giao dịch Vàng phí Swap =0ĐĂNG KÍ
+ +