leon

Hiện đang làm thuê cho ITIGTrader. Sở thích âm nhạc, ngắm cảnh đẹp, êm đềm và yên tĩnh. Phương châm sống: Còn lâu, tôi mới thương người đi nói xấu tôi. "Nhưng, Thiên Chúa thì không phải như vậy".

TAIL BAR

Như chúng ta biết ngoài pin bar, inside bar, fakey thì tailed bar cũng là dạng nến rất thường xuyên gặp, dựa vào dạng nến này chúng ta có thể có những manh m ối cho những diễn biến tiếp theo của thị trường, điều đó không có nghĩa rằng …

Xem thêm