Kiến thức Forex

Tổng hợp các kiến thức liên quan đến thị trường tài chính như Forex, Chứng khoán và các thị trường khác

Giao dịch Vàng vật chất, Cổ phiếu Vàng hay Phái sinh Vàng?

Có phải khi mọi người nói đến giao dịch kim loại quý: thường người ta sẽ nghĩ tới giao dịch vàng, đó cũng là một trong những suy nghĩ đầu tiên mà nhà đầu tư sẽ nghĩ đến. Có một số lựa chọn mua Vàng: Mua trực tiếp Vàng ( …

Xem thêm