Kiến thức Forex

Tổng hợp các kiến thức liên quan đến thị trường tài chính như Forex, Chứng khoán và các thị trường khác

Người mới bắt đầu giao dịch Forex có nên thua lỗ trước khi có lợi nhuận không?

Người mới bắt đầu giao dịch Forex có nên thua lỗ không

Nếu bạn đặt ra một câu hỏi: giao dịch Forex phải thua lỗ để rồi có lợi nhuận sau này. Dường như đây là một câu hỏi không mấy “happy” xíu nào! Bạn không hoàn toàn đơn độc trong vấn đề này, nhưng thành thật mà nói, đó là “Chính …

Xem thêm